سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
از دست دادنی که باعث بیماری می شود، از دستدادنِ دوستان است . [امام علی علیه السلام]